การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ระดับ ปวส.
ผู้สอน

นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ระดับ ปวส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21947

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนรู้และอ่านเพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.