homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาง สุรีย์ อุตสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2195

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. การเขียนเรียงความ

2. การอ่านจับใจความ

3.ทักษะการฟังพูด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)