เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง ช.1/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลีกการค้าปลีกและการค้าส่ง ประเภทของการค้าปลีกและการค้ส่ง โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการค้าปลีกแการค้าส่ง การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง การให้บริการลูกค้า กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการค้า