วิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง ช.1/4
ผู้สอน

อำภาพร สังยวน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง ช.1/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21950

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลีกการค้าปลีกและการค้าส่ง ประเภทของการค้าปลีกและการค้ส่ง โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการค้าปลีกแการค้าส่ง การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง การให้บริการลูกค้า กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการค้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.