เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่บนสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์