เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การขายเบื้องต้น 2 ปวช.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุไร ศรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พัทลุงบริหารธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย การแสวงหาลูกค้า และการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการขาย

การบริการก่อนและหลังการขาย จรรยาบรรนักขาย