ผู้สอน
อุไร ศรีสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การขายเบื้องต้น 2 ปวช.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21954

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พัทลุงบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย การแสวงหาลูกค้า และการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการขาย

การบริการก่อนและหลังการขาย จรรยาบรรนักขาย