ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 ปวช2/2
ผู้สอน

ณธีร์ วัยรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 ปวช2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21960

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด เรื่องราว เหตุการณ์ความสนใจ กิจกรรมทั่วไปที่คุ้นเคย ความเป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน เปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ ความเหมือนความแตกต่างทางวัฒนธรรม การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการพูด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.