ชั้น ม.1 ครูใจดี
ผู้สอน

Mr. Faosan Mapa

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 ครูใจดี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21992

สถานศึกษา
โรงเรียนกุลียะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนโรงเรียนกุลียะห์ของครูใจดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.