ผู้สอน
นาย มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2100-1002 (2)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21993

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2100-1002 (2)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บวัสดุ ในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต