กำลังของไหล


ผู้สอน
Assc. Prof. Smarn Sen Ngam
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กำลังของไหล

รหัสวิชา
22

สถานศึกษา
ไทย

คำอธิบายวิชา

วิชากำลังของไหล เป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์ด้าน ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books