เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย๖ ท๒๓๑๐๒ (วรรณคดีกับชีวิต) ม.๓/๒

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนจุฬาภรณณราชวิทยาลัย เลย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาษาไทย๖ ท๒๓๑๐๒ (วรรณคดีกับชีวิต) ม.๓/๒