วิชาวิทยาศาสตร์
ผู้สอน

สิรินยา หารวย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22014

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนงัว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใฝเรียน ใส่ใจ เข้าใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.