นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3202-2003 ชั้น ปวส.1/3
ผู้สอน

ปิยาภรณ์ ขวัญสุด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3202-2003 ชั้น ปวส.1/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22021

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์ การตลาด และส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งยังต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ สามารถจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ในแต่ลักษณะ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.