เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์2ครูวันเพ็ญ วังช่วย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วันเพ็ญ วังช่วย

โรงเรียนตะโหมด

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม.1