ผู้สอน
พัชรี ลักษณะคชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ครูพัชรี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22072

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 สามารถติดตาม ศึกษาเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งรับมอบหมอยหมายงาน และส่งงานตามที่ครูแจ้ง