ผู้สอน
orasa choorak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22084

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถฝึกทักษะฟัง พูด อ่านเขียน ได้ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.