ผู้สอน
นาย ทองอินทร์ ชนาปะติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
221

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา