เคมี 5 ม.6/1 ครูบุญยา หอยสกุล
ผู้สอน

บุญยา หอยสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมี 5 ม.6/1 ครูบุญยา หอยสกุล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22100

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.