ภาษาไทย ม.๖
ผู้สอน

จันทร์นารี เขียดแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22101

สถานศึกษา
โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

บทเรียนน่ารู้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.