ผู้สอน
ขวัญชนก มาลยาภรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นาฏศิลป์ 2/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22107

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนตะโหมด