ผู้สอน
นางดารุณี สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐานครูน้อย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22119

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้กับนักเรียนม.2/5