homeท.4/5_2559
personperson_add
ท.4/5_2559

ผู้สอน
นางสาว วันเพ็ญ คงเกษม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ท.4/5_2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22141

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จำนวน 27 เลขที่ 11 , 27 ลาพักการเรียน 30 ลาออก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)