ระบบจัดการฐานข้อมูล
ผู้สอน

พรชัย มูลแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22144

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยนร่น่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.