ปวส.เทียบโอนประสบการณ์2559(ระบบจัดการฐานข้อมูล)
ผู้สอน

นาง พรชนก เฮงประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.เทียบโอนประสบการณ์2559(ระบบจัดการฐานข้อมูล)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22153

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบจัดการฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.