เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา คอมพิวเตอร์ ม.1 (ง20245)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธันยชนก เมธาสิทธิวัฒน์

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1