เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา คอมพิวเตอร์ ม.4 (เสรี)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธันยชนก เมธาสิทธิวัฒน์

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

การแต่งภาพกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4