ปวส2 การตลาด
ผู้สอน

กฤษณ สดากร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวส2 การตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22162

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศืกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมถ์ฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.