ผู้สอน
วรุตม์ โคตรคำหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22171

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้สำหรับการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านง่อน