เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูจอย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดยคุณครูพรพิมล สาระคำ