ผู้สอน
นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูฟิวส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22174

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองหานวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทัศนธาตุ