ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ วิชัยวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22182

สถานศึกษา

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนเรื่องกรด-เบส