18-4204-2102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า [ปริญญาตรีปีที่ 1 รุ่นที่ 2]
ผู้สอน

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
18-4204-2102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า [ปริญญาตรีปีที่ 1 รุ่นที่ 2]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22185

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

´ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการข้อมูลลูกค้าการนำระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า แนวโน้มการจัดการข้อมูลในอนาคต กรณีศึกษาระบบลูกค้าสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.