ผู้สอน
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22189

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์