เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง21201 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ม.1/1 เทอม 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิกคุณสมบัติของงานกราฟิกบทบาทและความสำคัญของงานด้านกราฟิกกราฟิกกับชีวิตประจำวันความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอนาคตของคอมพิวเตอร์กราฟิกสีกับการออกแบบงานกราฟิกโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิกความเป็นมาและความหมายของสื่อประสมความสำคัญของเทคโนโลยีสื่อประสมการสร้างและการนำเสนอสื่อประสมฮาร์ดแวร์สำหรับสื่อประสมการประยุกต์ใช้สื่อประสมบทบาทและผลกระทบของสื่อประสมเทคโนโลยีเว็บการออกแบบเว็บเพจโครงสร้างและคำสั่งภาษาHTML