ผู้สอน
นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิชางานช่าง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22204

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิชางานช่าง