เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ผู้สอน

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22218

สถานศึกษา
ิวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลบ

สารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมุลสารสนเทศ

ตามลักษณะงานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.