ผู้สอน
คุณครู ครูขนิษฐา วงษ์ระคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

E-Book 1/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22226

สถานศึกษา

โรงเรียนกมลาไสย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ง20242

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี