เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ชั้น ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณครู ครูขนิษฐา วงษ์ระคร

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.บร.3

รายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี