เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ชั้น ป.6
ผู้สอน

คุณครู ครูขนิษฐา วงษ์ระคร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ชั้น ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22228

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.บร.3

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.