ผู้สอน
PTBAC ELearning
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ปวช. 3 (2559)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22242

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ทุกคนต้องเข้าร่วม