เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วิรัตน์ ธานีวรรณ

โรงเรียนบ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น