ผู้สอน
นาง พรีรัตน์ เพชรแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2225

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6