homeEnglish for Classroom Language Teacher
person
English for Classroom Language Teacher

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Classroom Language Teacher

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2226

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษสำหรับชั้นเรียนในระดับต่าง ๆ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษา เลือกและฝึกการใช้รูปแบบ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)