homeEnglish for Classroom Language Teacher
personperson_add
English for Classroom Language Teacher

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
English for Classroom Language Teacher

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2226

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษสำหรับชั้นเรียนในระดับต่าง ๆ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษา เลือกและฝึกการใช้รูปแบบ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)