เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Classroom Language Teacher

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษสำหรับชั้นเรียนในระดับต่าง ๆ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษา เลือกและฝึกการใช้รูปแบบ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน