ผู้สอน
กิตติพงศ์ พลเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22260

สถานศึกษา

ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล