การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
ผู้สอน

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22265

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การจัดการไซต์และทรัพยากรเว็บไซต์ การออกแบบภาพแบนเนอร์ ภาพกราฟิกที่ใช้ในเว็บไซต์ การสร้างเทมเพลต การสร้างเว็บเพจและการเรียกใช้เทมเพลต การเปิดไซต์และแก้ไขไฟล์ในเว็บไซต์ การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.