ทลบ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้สอน
นางสาวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทลบ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Class ID
22268

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

E-Bussiness


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)