ฟิสิกส์ เล่ม ๒ ๒/๒๕๕๙
ผู้สอน

Sarikpong Khittasangka

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ เล่ม ๒ ๒/๒๕๕๙

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22273

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.