ผู้สอน
เชษฐ์สุดา รุ่งเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เจ้าแม่นาคี Nahkey classroom


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22283

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน