ผู้สอน
เบญจรัตน์ เทพาพิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พืชผักสวนครัว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22288

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องที่เกี่ยวกับพืชผักสวนครัว