เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

FOXER INTERLIGANT ทันสมัยใส่ใจคุณภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มีการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่น่าเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของสมองให้มีรอยหยักมากขึ้น มีการเอ็กเซอร์ไซร์ที่มีวิตามินบี 12 ในการเสริมสร้างการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดี อิอิ......