เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
ผู้สอน

ภาวิณี น้ำใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22296

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ทำให้คนไทยรู้จักพอประมาณและพออยู่พอกินClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.