ผู้สอน
อมลรดา เอกจีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ผัก ผลไม้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22297

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับผัก ผลไม้